Aktualności

Relacja ze Śniadania z Przedsiębiorcą w Garlicy Murowanej w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

cze 27, 2022 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 4.0

Dnia 23 czerwca 2022 roku odbyło się „Śniadanie z Przedsiębiorcą” zorganizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Spotkanie odbyło się w Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej. Wydarzenie było częścią cyklu spotkań pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło branż nauki leśne oraz biotechnologia i ogrodnictwo. Spotkanie odbyło się w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2022.

Spotkanie otworzył dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii URK, Kierownik Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Główne cele Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz trendy w branży badawczej związanej z dyscyplinami nauki leśne oraz rolnictwo i ogrodnictwo omówił mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii w Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Realizację Projektu Tango, dotyczącą innowacyjnego nawozu SoilBioregener zaprezentował Broker Innowacji UR, mgr Wojciech Borówka.

Z ramienia Uczelni, tematy badawcze z potencjałem do wdrożenia, realizowane na Wydziale Leśnym oraz Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa zaprezentowali:

  • dr hab. inż. Edward Kunicki – Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
  • dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK – Kierownik Katedry Ogrodnictwa na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa
  • dr inż. Przemysław Banach
  • dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. URK oraz dr inż. Beata Grygierzec – twórcy wynalazku pn. „Urządzenie mikrofalowe do niszczenia roślin inwazyjnych” (członkiem zespołu jest również dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – JM Rektor UR)
  • Mgr inż. Luiza Tymińska-Czabańska – realizująca Projekt LandTAX wraz z zespołem w składzie: prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, dr hab. Paweł Netzel, prof. URK, dr inż. Paweł Hawryło

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Leśnego oraz Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy m.in. z firmy INTERMAG Sp. z o.o., Spółdzielni Socjalnej Merchant, Fundacji  Z Miłości Do Gór, reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także bogata kadra naukowo-badawcza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczestnikami spotkania byli  również brokerzy innowacji z uczelnianego Centrum Transferu Technologii oraz Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. W trakcie spotkania istniała również możliwość konsultacji prawnych z Radcą Prawnym Marcinem Polakiem, w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii. Ostatnim punktem agendy był spacer po Winnicy „Garlicki Lamus”  w Garlicy Murowanej. O procesie produkcji wina, sprzedawanego pod nazwą handlową „Uniwersyteckie Grono”, opowiedzieli: dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. URK oraz dr inż. Przemysław Banach.

„Śniadanie z przedsiębiorcą” to spotkania świata nauki i biznesu, które mają na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dziękujemy za liczny udział i zachęcamy do odwiedzenia strony Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Transferu Technologii UR oraz Centrum Innowacji.