Aktualności

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE REALIZOWANE W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI 2.0 – HYDROIZOLAT W FORMIE MIKROKAPSUŁEK

wrz 2, 2020 | Aktualności, Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0″ przyczynił się do sfinansowania  9 wybranych prac B+R. Dzisiaj przedstawiamy produkt, który powstał pod kierownictwem dra inż. Piotra Kulawika, prof. UR, w ramach pracy przedwdrożeniowej pt. „Hydrolizat żelatyny z karpia w formie mikrokapsułek do przedłużania trwałości ryb i ich przetworów”.

Według danych FAO Save Food Initiative rocznie około 1,3 miliarda ton wyprodukowanej żywności jest marnowane. Stanowi to około jednej trzeciej całkowitego wolumenu produkowanej żywności. Odsetek marnowanej żywności jest najwyższy w krajach Europy oraz Ameryki Północnej, gdzie w samej Unii Europejskiej straty te na każdego mieszkańca wynoszą ok 170 kg rocznie.

Opracowaną w ramach projektu technologią jest aktywna powłoka biopolimerowa, zawierająca mikrokapsułki hydrolizatu z żelatyny ze skór karpia oraz bioaktywnego peptydu Ala-Tyr. Produkt po wytworzeniu i wysuszeniu wygląda i zachowuje się jak zwyczajna folia, która z kolei może być wykorzystana do zawinięcia w nią produktu spożywczego lub też jako jedna z warstw aktywnego opakowania.

Uzyskana „folia” wytworzona jest z naturalnych surowców, w pełni biodegradowalna, wykorzystując w swoim składzie między innymi surowce odpadowe przemysłu rybnego. Dodatkowo wykazuje właściwości aktywne – czyli przedłuża trwałość zawiniętych w nie produktów.

Opiekun Grantu (Broker Innowacji):  lic. Patrycja Witek

Więcej informacji: link

OBEJRZYJ WIDEO: link

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.