Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest przez:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 210 000 zł.

Udział Brokerów Innowacji UR w III Międzynarodowej Konferencji pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna 2019” na Politechnice Krakowskiej

Udział Brokerów Innowacji UR w III Międzynarodowej Konferencji pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna 2019” na Politechnice Krakowskiej

Jako partnerzy III Międzynarodowej Konferencji pt. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna 2019” zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki braliśmy udział w całości wydarzeń w dniach 20-21 listopada 2019 r. W wydarzeniu...

czytaj dalej
Udział Brokerów Innowacji na konferencji pt. „The technology transfer in agriculture – from university research to innovation” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Udział Brokerów Innowacji na konferencji pt. „The technology transfer in agriculture – from university research to innovation” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W dniach 24-26 września 2019 r. odbyła się konferencja pt. „The technology transfer in agriculture – from university research to innovation” – The 2019 Silk Road Agricultural Education and ResearchCooperation Forum, The 100-th Anniversary of Agricultural and Forestry...

czytaj dalej